Thông tin chi tiết

Tên tiếng Việt Trung tâm Đào tạo Sắc Ký
Tên tiếng Anh
Tên viết tắt EDC

Trụ sở chính

Địa chỉ Số 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1
Điện thoại 38247349 - 38239449 - 0903627910 (C.Sương) Fax
Email suong.dn@sackyhaidang.com.vn Website

Thông tin người đứng đầu

Người đứng đầu TS. Diệp Ngọc Sương

Giấy chứng nhận Tổ chức KHCN

Giấy chứng nhận 45/ĐK-KHCN
Ngày cấp 08-10-1997
Cơ quan quyết định thành lập
Cơ quan quản lý
Tổng số vốn
Lĩnh vực hoạt động 1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; hóa phân tích.
2. Dịch vụ KH&CN:
- Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.
- Dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn; tư vấn xây dựng hệ thống bảo đảm về đo lường.
- Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ.
- Dịch vụ giám định công nghệ.
- Thông tin khoa học và công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký.
3. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.

HCMGIS

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM (HCMGIS) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 134/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

LIÊN HỆ

  • 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • 0283 9320963
  • 0283 9320963
  • contact@hcmgis.vn
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS