Tìm kiếm Chuyên gia
 
 
 
 
 
Showing 1-20 of 626 items.

Danh sách Chuyên gia

#Họ tênNăm sinhĐơn vịChương trìnhLiên hệThao tác
1TS. Nguyễn Mạnh Hùng1986Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0937421386
hungnm@hcmute.edu.vn
2ThS. Nguyễn Tử Đức1980Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0908550450
ducnt@hcmute.edu.vn
3ThS. Huỳnh Ngọc Văn1958Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0903776424
vanhn@hcmute.edu.vn
4ThS. Nguyễn Phong Lưu1983Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0931428058
luunp@hcmte.edu.vn
5ThS. Bùi Thị Tuyết Đan1978Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0933474908
danntt@hcmute.edu.vn
6KS. Phan Kim Thành1978Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0906305557
vietmark01@gmail.com
7ThS. Nguyễn Trần Thi Văn1980Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0993118025
thivannt@fit.hcmute.edu.vn
8ThS. Lê Thị Minh Châu1983Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0902200557
chaultm@fit.hcmute.edu.vn
9ThS. Trương Quang Phúc1988Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0917731988
phuctp@hcmute.edu.vn
10ThS. Trần Kim Toại1982Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0903157722
trankimtoai@gmail.com
11ThS. Huỳnh Nguyên Chính1983Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0983929445
chinhhn@hcmute.edu.vn
12KS. Nguyễn Quốc Khánh1982Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0902383035
khanhnq@hcmute.edu.vn
13KS. Lê Duy1982Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0907999838
duyle@hcmute.edu.vn
14ThS. Vũ Đình Chi1970Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 01227480318
chivd@hcmute.edu.vn
15TS. Võ Thị Ngà1975Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM ngavt@hcmute.edu.vn
16TS. Nguyễn Thái Anh1983Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 0902481733
nguyenthaianhmtbk@gmail.com
17Nguyễn Quốc Thịnh1981Xí nghiệp cơ khí ô tô An Lạc 0909321180
thinhnp@samco.com.vn
18ThS. Lê Hà Mộng Ngọc1971Công ty CP Công nghệ sinh học Nấm Việt 0913828038
ngoccuchi01@gmail.com
19KS. Lê Văn Thanh1981Công ty Hitachi, Ltd, 01685833958
thanhksck@gmail.com
20KS. Nguyễn Vũ Duy Khang1978Công ty Hitachi, Ltd, 0907700579
khangnvd1978@gmail.com